Att tävla i judo

När man håller på med judo är det självklart att man bör känna till lite om hur man tävlar i judo. Även om man inte vill tävla själv så blir det ju mycket roligare att titta på matcher när man förstår vad som händer. Dessutom kan man förklara för sina kompisar och släktingar m fl vad som händer när man ser judo på TV, det är visserligen inte judo på TV så ofta men vissa sportkanaler har ju visat lite mer judo på sista tiden. Man kan även följa alla stora judoturneringar i världen online på www.ippon.tv Allmänheten i Sverige vet ganska lite om judo men i länder som Frankrike, Belgien, Spanien, Holland, Tyskland osv. är judo en stor sport. Här nedan kan du lära dig lite om judotävlingar:

Hur en judomatch går till

De tävlande ropas upp av sekretariatets speaker eller visas på digitala medier. Den tävlande som ropas upp först tar på sig vit matchbälte och den andre rött matchbälte. På större tävlingar använder man vit och blå judogi (judodräkt) istället för vitt och rött matchbälte. Även på lägre nivå är det tillåtet att använda blå judogi istället för rött bälte, men det finns än så länge inget krav på det. De båda ställer sig mitt emot varandra utanför matchområdet och väntar på domarens tecken för att komma in på mattan. Först hälsar de med en bugning när de kliver på mattan, sedan när de är på matchområdet igen. Matchområdet består av en judomatta som är mellan 5 x 5 och 10 x 10 m. Utanför matchområdet finns det ytterligare 2-4 m matta som kallas säkerhetsområde. Efter hälsningen går de ett steg till och väntar på att domaren skall starta matchen. Mattdomaren startar matchen med HAJIME (börja). Två kantdomare sitter på stolar i var sitt hörn av mattan. I vissa fall, t ex vid barntävlingar, är det bara en huvuddomare på mattan! På stora tävlingar är det bara en matchdomare som har via headset kontakt med två domare i sekretariatet som har tillgång till video. Matchtiden är 2-5 min effektiv tid. Mattdomaren leder matchen och bedömer tillsammans med kantdomarna de tekniker som utförs. De tävlande får poäng beroende på hur bra tekniker de gör. Dessa poäng registreras på en speciell poängtavla. Barn och ungdomar får poäng för kasttekniker och fasthållningar, för de lite äldre kan man även segra med armlås och halslås.

Poängbedömningen inom judon

Ippon = 10 poäng Om man lyckas kasta sin motståndare med ett perfekt kast dömer domaren IPPON och matchen är slut. För att man skall erhålla IPPON krävs det att man kastar med kontroll, kraft och fart huvudsakligen på rygg. Andra sätt att vinna på IPPON är att man håller sin motståndare i 20 sek i en fasthållning eller att man lyckas med ett arm- eller halslås. Ytterligare ett sätta att vinna på IPPON är när motståndarenbestraffas med hansoku-make d.v.s. blir diskvalificerad.

Waza-ari = 7 poäng Om man lyckas kasta sin motståndare med ett kast men det saknas ett eller flera av momenten kontroll, kraft och fart huvudsakligen på rygg dömer domaren WAZA-ARI. Man kan även få WAZA-ARI om man håller fast sin motståndare under 10-19 sek i en fasthållning.

Matchvinst Om någon av de tävlande erhåller IPPON är matchen slut. Om matchtiden tar slut utan att någon har erhållit IPPON vinner den som har flest waza ari på poängtavlan.Man kan få obegränsat antal waza ari, men man kan bara vinna i förtid genom ippon.

Om det är oavgjort vid ordinarie matchtids slut kan matchen antingen avgöras genom tidsförlängning , s k . golden score, eller, för de yngre, med hantei. I golden score vinner den som får första poängen. I Golden Score kan man även vinna genom att motsåndaren bestraffas med shido (varning).

I hanteimatcher visar kantdomarna och huvuddomaren med sina röda (blåa) eller vita flaggor vem som skall ha vinsten i matchen (arbetsseger). Domslutet bygger på majoritetsbeslut. Visar t.ex. båda kantdomarna, eller en kantdomare och huvuddomaren röda flaggor så vinner den tävlande som har rött matchbälte. På större tävlingar är det numera bara en domare på mattan. De andra två domarna sitter vid en som är kopplad till en eller flera videokameror. Vid svårbedömda situationer kan de snabbt gå tillbaka och titta om mattdomarens beslut var korrekt. Om inte, kan de via hörsnäcka eller visuella tecken tillrättaställa huvuddomarens beslut.