Corona

Uppdaterad 2020-11-22
 
Riktlinjer för Judo Sundsvall för att hantera träningsverksamhet under Corona
Syfte med riktlinjen är att tydliggöra för våra medlemmar och dess vårdnadshavare hur man skall kunna vara en del av vår träningsverksamhet och samtidigt följa de regionala restriktionerna i Västernorrland. Det är viktigt att de som deltar på träningen följer dessa riktlinjer för att få delta i träningsverksamhet.
Informationen om riktlinjen sprids på föreningen hemsida och via mail till alla medlemmar.
Vi erbjuder bara träning för de medlemmar som är födda 2005 och senare. Dessutom kommer träningen anpassas för att minska den fysiska kontakten mellan de barn som tränar.
Förkyld och symtom
 • Vid minsta lilla symptom på sjukdom så kommer man inte till judohallen. Man måste varit helt frisk i 2 dagar för att komma och träna i judohallen.
 • Om man insjuknar i Corona är det viktigt att man direkt kontaktar vår huvudtränare Tammar (073 037 79 92 alt tammar@judosundsvall.com) så vi kan påbörja vår handlingsplan vid smitta i vår verksamhet.
 • Om vi anser att någon som kommer till judohallen uppvisar symptom, så kommer vi be hen att lämna judohallen direkt.
 
Minska antalet personer i vår judohall
 • Inga föräldrar i judohallen.
 • Omklädning och dusch undviker vi att använda. Alla skall byta om hemma.
Hämtning och lämning
 • Hämtning och lämning av de som skall träna sker utanför hallen.
 • Lämning sker direkt innan träningen börjar, så vi undviker att onödig väntan i hallen.
 • Alla går in via huvudingången och utgång sker via rampen. När man går in tar man skorna i handen och går och ställer dem vid utgången.
Mat och Café
 • Inget café-verksamhet kommer vara tillgänglig i hallen, så inget kommer säljas i Judohallen
 • För de som äter medhavd mat i hallen behöver man även ta med sig bestick och tallrik (köket är stäng så ingen får gå in där för att låna saker eller lämna disk)
Vattenflaskor
 • Viktigt ta med sig en vattenflaska med sitt namn på (vi vill inte att de blandas ihop) och att ta med sig vattenflaskan hem efter träningen.  Man kan nu bara dricka ur vattenflaska, eftersom inga muggar går att låna och det är inte tillåtet att dricka direkt ur en kran.
Handhygien
 • Alla tvättar händerna innan de kommer till hallen. Skulle man mot förmodan inte ha möjlighet till det så skall man tvätta händerna när man kommer till judohallen.
 • Handsprit finns tillgängligt vid ingången till matten och skall användas varje gång man går in på mattan
 • Det finns även desinfektionsmedel som används på redskap som används under träning.